Change your mind, change your life

Wat is de betekenis van mindset?

Een mindset is een denkstijl of geesteshouding die bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt. In grondslag bestaan er twee denkstijlen en geesteshoudingen: een groei gerichte en statische. Hieronder volgen wat kenmerken die hierbij kunnen voorkomen.

Groei mindset

Een op groei gerichte mindset (growth) gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten en vaardigheden kan ontwikkelen en dat oefenenen hierin kan bijdragen.Iemand met een op groei gerichte denkstijl/geesteshouding zet zich in om te oefenen en zet door bij tegenslag.

Iemand met een op groei gerichte mindset staat open voor feedback. Feedback wordt geïnterpreteerd als evaluatie- en leermoment. Als anderen succes hebben worden dat gezien als een leer en inspiratiemoment.

Statische mindset

Iemand met een statische (fixed) mindset gaat ervan uit dat intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden aangeboren zijn en vaststaan, waarbij oefenen geen zin heeft en dit niet kan veranderen.

Iemand met een statische denkstijl/geesteshouding kan bang zijn om dom over te komen, fouten te maken (en faalangst hebben) en deze fouten proberen te vermijden. Perfectionisme kan dan in de weg zitten. Iemand met een statische denkstijl/geesteshouding kan opgeven bij tegenslag.

INSPANNINGEN DOEN

Mensen met een fixed mindset hebben het idee dat ze niet veel moeite zouden hoeven doen voor iets waar ze zichzelf goed in achten. Zij voelen zich ondermaats wanneer er veel moeite gedaan moet worden, ze zijn er immers goed in. Dit staat haaks op de mensen die een growth mindset hebben. Zij zien dat ze zich kunnen verbeteren en dat het ook oké is, zo ontwikkelen ze zich. Zij geloven dat hard werk en regelmatig oefenen een factor zijn die leid tot succes.

OMGAAN MET TEGENSLAGEN

Mensen met een growth mindset zijn geneigd harder hun best te doen bij tegenslagen. Ze zien in welk aandeel ze hebben gehad en welk aandeel ze kunnen verbeteren. Mensen met een fixed mindset zijn geneigd een tegenslag te zien als een tekortkoming in hun talent. Dit schaad hun zelfbeeld en daardoor zien zij een tegenslag vaak als permanent negatief. Vaak verliezen ze plezier in de activiteit of zetten ze zich zelfs minder in, ze zien het als een mislukt project.

HOE KAN JE MINDSET VERANDEREN?

Het is niet onmogelijk om een mindset te veranderen maar het kost tijd, een mindset van iemand is namelijk een basis waarop ideeën en overtuigingen zijn gebouwd. Men gelooft daadwerkelijk dat het zo werkt zoals zij dit hebben bedacht voor zichzelf.

Om je mindset te veranderen is het essentieel dat je leert bewustzijn te onwikkelen. Bewustzijn heb je nodig om je zelf waar te nemen. Zonder bewustzijn gaat je dag in een zucht aan je voorbij.

Je kunt je bewustzijn laten groeien door slow life (link naar andere pagina) toe te passen!

  1. Start de dag met een positieve affirmatie
  2. Leer van je fouten
  3. Focus op het nu
  4. Positieve omgeving = positieve mindset
  5. Praat altijd positief
  6. Focus op de goede dingen, hoe klein ze ook zijn
  7. Doe aan meditatie
  8. Wees dankbaar
  9. Lees/luister naar inspirerende boeken of podcast
  10. Positief zijn is een keuze

Je hebt nu eenmaal niet altijd controle over wat er gebeurt. Waar je wel controle over hebt, is jouw reactie op alle gebeurtenissen.